สมัครงาน
ร้านเทอร์เทิลเป็นร้านแนวใหม่บนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีเป้าหมายใน การตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เรามีผลิตภัณฑ์และสินค้าหลากหลายประเภท เช่น อาหาร เครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น ของใช้ และการบริการต่าง ๆ
นอกจากนี้เรายังได้บริหารพื้นที่เช่าบนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการในการใช้บริการต่างๆของผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ดียิ่งขึ้น เราเป็นบริษัทเล็กๆที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราสร้างโอกาสให้พนักงานเติบโตใน การทำงานไปกับเรา
OURVALUES
เรากำลังมองหาผู้มีความกระตือรือร้นและรักการบริการมาร่วมงานกับเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้พนักงานมีการเติบโต
ในหน้าที่การงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานและมีค่าตอบแทนที่ดี
ค้นหาตำแหน่งสมัครงาน
ติดต่อฝ่ายสรรหาบุคคล
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
ประกันสุขภาพและ
ทันตกรรม
ประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ
รางวัลทำงานนาน
ตรวจสุขภาพ
ประจำปี
กองทุนเงินทดแทน
เงินช่วยเหลือต่างๆ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรหลักที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จพนักงานมีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร