Entries by Bow

มอบหนังสือแทนใจ ครั้งที่ 11

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จัดกิจกรรม “มอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจ ครั้งที่ 11” โดยมีพิธีมอบหนังสือ และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าห้องสมุด และศูนย์หนังสือบดินทรเดชาฯ    

ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ร่วมทำบุญใส่บาตรหนังสือ ให้กับพระสงฆ์และสามเณรนักศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13” ที่ทางศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 7.00 – 9.30 น. ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์