ข่าวสารและกิจกรรม

ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ร่วมทำบุญใส่บาตรหนังสือ ให้กับพระสงฆ์และสามเณรนักศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13” ที่ทางศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 7.00 – 9.30 น. ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์