ข่าวสารและกิจกรรม

มอบหนังสือแทนใจ ครั้งที่ 11

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

และสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จัดกิจกรรม “มอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจ ครั้งที่ 11”

โดยมีพิธีมอบหนังสือ และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าห้องสมุด และศูนย์หนังสือบดินทรเดชาฯ