ข่าวสารและกิจกรรม

ทำบุญคลังสินค้า 05/03/2563

ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำบุญและถวายภัตตาหารเพล ณ คลังสินค้า NINE แก่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดปลัดเปรียง