ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (30/06/63)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
นายพนา จันทรวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี

 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563