ดูมูลค่าหุ้นNINE
ABOUTNINE
NINE เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นมอบความสะดวกสบายและคุณค่าให้กับลูกค้าคนไทย
NINE ประกอบด้วยธุรกิจทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ และธุรกิจสิ่งพิมพ์ / หนังสือ กลยุทธ์ของเรา คือการทำงานร่วมกับบริษัทพันธมิตร บนเครือข่ายรถไฟบีทีเอส
เพื่อสร้างความสะดวกสบายและคุณค่าให้กับผู้ที่สัญจรในกรุงเทพฯ
OUR SOCIAL MEDIA
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)